Kim Cao Image
2020-03-28 22:53:24

Vệ tinh viễn thông duy nhất của Venezuela bị thất lạc trong không gian


Vệ tinh viễn thông duy nhất của Venezuela lệch khỏi quỹ đạo và ngừng hoạt động, tạo ra một vấn đề hậu cần cho quốc gia Nam Mỹ đang thâm hụt ngân sách này.


Vệ tinh này do Trung Cộng chế tạo được phóng lên trong sự tung hô vào năm 2008 dưới sự giám sát của cựu Tổng thống Hugo Chavez, người tuyên bố rằng vệ tinh nặng sáu tấn này sẽ giúp “xây dựng chủ nghĩa xã hội thế kỷ 21” và đóng góp vào “độc lập và chủ quyền” của Venezuela.Vệ tinh viễn thông duy nhất của Venezuela lệch khỏi quỹ đạo và ngừng hoạt động, tạo ra một vấn đề hậu cần cho quốc gia Nam Mỹ đang thâm hụt ngân sách này. Vệ tinh này do Trung Cộng chế tạo được phóng lên trong sự tung hô vào năm 2008 dưới sự giám sát của cựu Tổng thống Hugo Chavez, người tuyên bố rằng vệ tinh nặng sáu tấn này sẽ giúp “xây dựng chủ nghĩa xã hội thế kỷ 21” và đóng góp vào “độc lập và chủ quyền” của Venezuela

Nhưng khi cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa của ông Chavez suy thoái và nhiều năm cai quản kinh tế sai lầm, vệ tinh đầy tự hào của quốc gia đang mất kiểm soát trong không gian và trở nên vô dụng ba năm trước ngày hết hạn dự kiến vào năm 2023. Vệ tinh này giúp cung cấp dịch vụ internet cho các khu vực nông thôn không được kết nối với cáp quang, và cũng được sử dụng để phát sóng các đài truyền hình nhà nước bị chính trị hóa nặng nề cho các gia đình nghèo hoặc nông thôn không có khả năng gắn truyền hình cáp. Truyền hình nhà nước sẽ tiếp tục được phát sóng thông qua các nhà điều hành cáp và antenna kiểu cũ.

Nhưng theo ký giả William Peña cho biết truyền hình sẽ khó truy cập hơn ở một số vùng của đất nước nơi cơ sở hạ tầng viễn thông đang sụp đổ. Một báo cáo được công bố vào năm 2018 bởi Ủy ban Viễn thông Quốc gia chính thức của Venezuela lưu ý rằng chỉ có sáu trong số 10 gia đình ở nước này có dịch vụ truyền hình trả tiền như truyền hình cáp hoặc DirectTV.

Theo: SBTN